KONTAKT

Pełnomocnik Wyborczy KWWJG: Artur Konrad Łakomiec
Pełnomocnik Finansowy KWWJG: Beata Helena Brodnicka
Adres: ul. Rynek 38/40 m. 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Mail: kwwjaroslawagorczynskiego@gmail.com